Belgesel Film Ekibi

Belgesel Film Ekip Listesi
Yapım Amiri/Başyapımcı: Bütçeyi idare etmekle ve yapım sürecinin gündelik işleyişinden sorumludur. Prodüksiyonun ana sorumlusudur. Prodüksiyonu denetler, filmi yapan kişi ile aracı editör arasındaki bağlantıyı sağlar.
Sorumlu Yapımcı/Aracı Editör: Bir TV kanalından ya da yapım şirketinden gelen bir yayın sorumlusu olabilir. Film için gerekli finansmanı sağlar. Yapımlarda, aracı editör olarak konumlanır ve daha iyi bir belgesel film çekilmesinde şüphesiz rolleri vardır. Televizyon kanallarının ihtiyaçlarını, izleme trendlerini, prodüksiyonun maliyetini ve bitmiş filmin hiçbir hukuksal risk altında bulunmaması gibi unsurları gözetir.
Yapımcı: Filmi gerçekleştirmek için yönetmenle birlikte çalışır. Sorumlu
yapımcıya hesap verir. Finansmanı, ekibi, çekim planlamasını ve prodüksiyonun günlük işlerini koordine ederek prodüksiyonun yöneticisi gibi hareket eder.
Yapımcı, projenin gerçekleşmesini sağlayan kişidir; ekibi kurmak, katılımcıları toplamak, sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür. Belgesel ya da kurmaca yapım süreci planlamayla başlar.
Yönetmen: Editoryal ve yaratıcı kararları veren kişidir. Bazen yapımcının
görevlerinin bir kısmını üstlenir. Bazı yönetmenler, kamera ekibi olmadan, her şeyi kendileri çekerek çalışır. Yönetmen, bir filmin görünümüne ve duygusuna karar veren kişidir. Belgesel film yapımlarında yönetmen, storyboardlar ve çekim senaryoları hazırlayarak belgeselin nasıl çekileceğini kâğıt üzerinde tasvir eder.
Yönetmenler, filmin genel yaratıcı görünüşünden sorumludur. Hikâye ya da
anlatıdan, filmin nasıl çekildiğinden, senaryo ve sanatsal yorumdan sorumludurlar.
Yönetmenler; yapımcı ve başyapımcının yanı sıra kameraman, ses kayıtçısı,
prodüksiyon menajeri, araştırmacı, kurgucu ve prodüksiyon ekibinin diğer
üyeleriyle de yakın çalışmak zorundadır.
Bazı projelerde yapımcı ve yönetmen, aynı rolü oynayabilir, aynı kişi her iki
işi de üstlenebilir.
Ortak Yapımcılar ve Yardımcı Yapımcılar: Bu iki rol, yapımcının atında yer
alır. Küçük ekiplerde ortak yapımcı, çekimlerin organize edilmesine, röportajların ve kamera işlerinin yapılmasına yardımcı olur. Eğer uygun görülürse araştırmacı görevini de üstlenebilir.
Prodüksiyon Menajeri: Prodüksiyon ekibinin belkemiğidir. Bütçe,
prodüksiyon planlaması, yasal sorunlar, personel sözleşmeleri, sigorta ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi prodüksiyonun her veçhesiyle ilgilenir.
Araştırmacı: Temel hikâyeleri, katılımcıları ve arka planla ilgili bilgileri
bulmakta yönetmene yardımcı olur. Bir prodüksiyonun en ihtiyaç duyulan, en kıymetli elemanıdırlar. Genellikle doğrudan yapımcı/yönetmene bağlı çalışırlar ve akıllarında filmin konusuyla ilgili birçok bilgi tutmakla kalmaz aynı zamanda filme yaratıcı katkı da sağlarlar. Bazı araştırmacıların arşiv ya da tarih araştırmacılığı gibi uzmanlıkları da vardır.
Ayakçı (Runner): Yapım ekibinde, kahve yapmaktan çekimlerde asistanlık
yapmaya kadar tüm işlere katkı sağlayan kişidir. Bazen araştırma yapar, idari görev üstlenir, aynı zamanda teçhizatı bir yerden başka bir yere taşımaya da yardım eder.
Fixer: Filmin çekildiği bölgeden olup ayrıntılı bilgi ve erişim sağlayan kişidir.
Kameraman ve Ses Kayıtçısı: Set ekibindeki en temel iki rol kameraman ve ses kayıtçısıdır. Kameraman belgesel film projelerinde genellikle görüntü yönetmeni olarak da bilinir. İyi bir görüntü yönetmeni, filme yalnızca teknik kusursuzluk katmaz, aynı zamanda ona hayat verir. Benzer şekilde iyi bir ses kayıtçısı da çok kıymetlidir; ses kayıtçılığı film yapım sürecinin en önemli ve en ihmal edilen alanlarından biridir.
Kurgucu: Çekilen görüntüleri bir araya getirerek filmi oluşturur ve
yönetmenle yakın iş birliği içinde çalışır. İyi kurgucular, post-prodüksiyon
sürecinde, çekimlere yapı ve anlatı kazandırarak yönetmenler kadar önemli olabilirler. Yönetmen ve kurgucu, kurgu odasında uzun saatler çalışırlar ve bu nedenle aralarındaki ilişki son derece önemlidir.
Elinden Her İş Gelen (Jack-Of-All-Trades): Yapım şirketlerinde, dar bütçeler ekibin giderek küçülmesi anlamına geldiğinden bazı rollerde çakışmalar yaşanır.
Küçük bir prodüksiyonda tek bir kişinin hem yapımcı, hem yönetmen hem
kameraman ve hatta daha fazlası olması görülebilir.

Yorumlarınızı bekliyorum.