Belgesel Filmde Röportaj Yapmanın Temel İlkeleri

• Belgesel filmin neyi anlattığı çok iyi bilinmelidir: Sadece ana konuyu bilmek değil, bakış açısı, anlatım tarzı, öykünün ne olduğu çok iyi bir şekilde bilinmeli, hâkim olunmalıdır.
• Hazırlık: Tüm yapım boyunca tüm süreçlere çok iyi hazırlanılmalıdır.
Belgesel filmin neyi anlattığını bilmeyi takip etmektir.
• Uyum İnşası: Belgesel filme katılım sağlayacak kişilerle iyi ilişkiler
kurulmalıdır, güven inşa edilmelidir.
• Odaklanmak: Yapılan işe odaklanmak karşıdaki kişiye de uygun ortamı
sağlayacaktır. Özellikle röportajlarda bu özellik düşünülmelidir.
• Etkin Dinleme: Bir belgesel film yapımcısı/yönetmeni için dinlemenin tek
yolu etkin dinlemektir. Söylenenlerin alt metinlerini de okuyabilmek,
kelimelerin ardındaki anlamlara da bakabilmektir.
• Sessizliğin Gücü: Sessizlikler, röportajlardaki saklı cevherlerin ortaya çıktığı zaman dilimleridir. Bir belgeselci, elinin altındaki bu gücü kullanmalıdır.
• Kurgu Aşaması İçin Röportaj: Bir belgeselci, röportajlar boyunca duyguları
sessizce iletme becerisini geliştirmelidir. Röportaj yapan kişi sessiz
kalamadığında, kurgu aşamasında bütün gürültüler arka planda
duyulacaktır.
• Yöresel Bilginin Önemsenmesi: Röportaj yapılan kişinin kültürel altyapısını anlamak çok önemlidir. Bu tür bir altyapı araştırması yapıldıktan sonra röportaj planlanmalıdır.
• İyi Soruşturma/Kötü Soruşturma: Bir belgeselcinin en önemli
becerilerinden biri, doğru soruyu ne zaman ve nasıl soracağını bilmesidir.
Yönlendirici soru sormaktan kaçınılmalıdır; onun yerine açık uçlu sorular
sorulmalıdır.
• Kişisel Tarzın Geliştirilmesi: Bir belgesel film yapımcısının/yönetmeninin
kendi limitlerini bilmesi önemlidir. Nasıl daha verimli ve rahat üretim
yapılabileceğinin kararı verilmeli ve muhakkak bir anlatım tarzına karar
verilmelidir.

Yorumlarınızı bekliyorum.