Bitkisel Çaylar

• Tedavide yararlanılan bitkisel ürünlerden en yaygın olanı
bitkisel çaylardır.
• Kurutulmuş bitki kısımlarının sıcak su ile demlenmesi
çok eski zamanlardan beri bilinen bir gelenektir.
• Çay denilince aklımıza her zaman siyah çay gelir ama,
farklı bitkilerin değişik kısımlarından hazırlanan çaylar
yüzyıllardır milyonlarca insan tarafından
kullanılagelmektedir.

• Bitkilerle tedavinin (Fitoterapi) en yaygın
uygulama yollarından birisi olan bitkisel çaylar
(tıbbi çaylar = tisan), günlük rahatsızlıklar olarak
değerlendirilen şikayetlerin iyileştirilmesinde
tedavi edici değere sahip etkin madde içeren
bitki veya bitki kısımlarından, tek veya birkaç
drog ile belirli kurallara göre hazırlanan sulu
preparatlardır.

Bitkisel çayların çoğu hoş lezzetleri için tüketilmekte
bir kısmı ise sağlığı koruyucu olarak (yeşil çay) ya
da soğuk algınlığı, yorgunluk, hazımsızlık ve
uykusuzluk gibi günlük hastalıkları tedavi etmek için
kullanılmaktadır.

Avrupa farmakopesinde bitkisel
çaylar; ‘bir veya birkaç droğun
infüzyon, dekoksiyon veya
maserasyon suretiyle hazırlanan
oral yolla kullanılan sulu
preperatlardır, kullanılmadan
hemen önce hazırlanmalılar’
şeklinde tanımlanmıştır.

UYGUN BİTKİ TEMİNİ
• Bitkilerden terapötik açıdan en iyi şekilde faydalanabilmek için
uygun şekilde ve uygun zamanda toplanmaları gerekir.
Bitkideki etkin madde miktarı ve türü yılın her günü aynı
olmadığı için toplandıkları mevsim, hatta gün içerisinde
toplandıkları saat dahi önemlidir.

 • BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ
 • Kültür ya da yabani bitkilerden elde edilebilirler.
 • Kaliteleri için, uygun toplama, tarım, hasat, parçalama ve depolama şartları sağlanmalıdır.
 • Toprak, toz, kir, küf, böcek ve diğer hayvan pisliklerini taşımamalıdırlar.
 • Çürümemiş olmalıdırlar.
 • Mikroorganizmalardan arındırma işlemi uygulanmışsa, droğun yapısındaki bileşiklerin, kullanılan yöntemden
 • etkilenmediği ve zararlı artıkların kalmadığı gösterilmelidir.
 • Yabancı madde, kurutmada kayıp, su tayini, bütün kül, asitte erimeyen kül, ağır metal tayini, pestisit tayini,
 • mikrobiyal bulaşma gibi sınır değerleri monograflarında verilmeli veya genel değerlere uygun olmalıdır.
 • Bitki büyüme maddeleri ve radyoaktif kirlenme tayinleri yapılmalıdır.
 • Yapılarındaki maddelerin teşhis ve miktar tayinleri uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Karışımlar içerisindeki etken
 • madde içeren drogların oranlarının en az %70 olması istenir.

Yorumlarınızı bekliyorum.