Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gastronomi Bölümü

COMÜ

Gastronomiye ilişkin kavramlar ve bu kavramlara ilişkin araştırmalar gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Doğal çevre üzerindeki talepler ve bu taleplerin etkileri, gastronomi ve gıda sistemleri konusunda uzman olmayı önemli bir duruma getirmiştir. Gıdaların üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve tüketimi konularında seçimlerimizin büyük etkisi vardır. Eğitimli gastronomlar, bu etkiyi olumlu ve verimli kılacak temel unsurlardır. Gastronomi; bizim kimlik ve kişilik duygumuzla da ilişkilidir. Gastronomi çalışmak; bizleri tarihimizle, kültürümüzle ve toplumumuzla yeniden ilişkilendirecektir. Bizlerin sürdürülebilir ve yaratıcı yeteneklerini geliştirecektir.
ÇOMÜ GUBY Gastronomi Bölümü; Türk Mutfağı’nı çok disiplinli ve Yeni Gastronomi (İyi-Temiz-Adil) anlayışı içinde, Akdeniz Mutfağı’ndaki yerini de dikkate alarak araştırmayı amaçlamaktadır. Bölümün bu özelliğini belirginleştiren dersler olarak; Gastronomi, Gastronomi Tarihi, Temel Mutfak, Akdeniz Mutfak Kültürü, Türk Mutfak Kültürü, Türk Mutfağı derslerini örnek verebiliriz. Öğrencilerimizin belirli alanlarda uzmanlaşmasına yönelik olarak Tematik Seçmeli Dersler (Kahve, Peynir, Şarap, Zeytin ve Zeytinyağı, Yüksek Alkollü İçkiler), Gastronomi ve İşletmecilik Seçmeli Dersleri, Sosyo-Kültürel Gastronomi Seçmeli Dersleri ve Akdeniz Mutfakları Seçmeli Dersleri bulunmaktadır. Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Tematik ya da Bölgesel Stajlarla, uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Yabancı Dile önem verilen bölümümüzde; Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca dersleri bulunmaktadır. Gastronomi Bölümü; gıda ve hizmet sektörlerine, Gastronomi Bilimlerine çok disiplinli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla bakan Gastronomlar yetiştirir.

Gastronomi Bölüm Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Deniz ACARLI

Gastronomi Bölüm Koordinatörü
Öğr. Gör. Özge BÜYÜK

Gastronomi Bölümü Öğretim Elemanları:

Doç. Dr. Herdem ASLAN
Öğr. Gör. Özge BÜYÜK
Araş. Gör. Necati KARAKAŞ

Yorumlarınızı bekliyorum.