Estetiğin Tarihi 4: Yeni Çağ Döneminde Estetik

Yeni Çağ’da estetik ile ilgili tartışmalara katılan düşünürlerin temel özelliğiestetik bilgi ile diğer bilgi türlerini birbirilerinden ayrı ele almalarıdır. ÖzellikleAlman

Devam