Farmakope nedir?

Farmakope, tıbbi ilaçların dozları, formülleri ve kullanımlarını içeren listelere ait bilgilerin bulunduğu kitap.[1] İlaç üretiminde kullanılır. Yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken kuralları ve yöntemleri içerir.

• Ülkemizin 1994’ de uymayı kabul ettiği Avrupa
Farmakopesi (EP), poşet çaylara özgü özel
testler içeren Bitkisel Çaylar Monografı, bitkisel
ilaçların üretimi için kullanılacak bitkilerle ilgili
Bitkisel Droglar Monografı ve kurutulmuş
bitkilerin hazırlanması için Bitkisel Drogların
Hazırlanması Monograflarını içermektedir.

• Ülkemizde insanlar aktarlardan aldıkları, drogları
ve kontrolsüz şekilde hazırlanmış bitki
karışımlarını çay olarak kullanmaktadırlar. Yanlış
içerik ve kullanım nedeniyle insan sağlığı için
tehlikeli olabilen tıbbi çayların Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde olduğu gibi eczacının uyarılarıyla
kullanılmasının sağlanması çok önemlidir.

Yorumlarınızı bekliyorum.