Fransız devrimci Lafayette, “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ni Devrimci Milli Meclis’e sundu.

Marquis de Lafayette kimdir? Hem Amerikan bağımsızlık savaşında hem de Fransız ihtilalinde büyük roller oynamış Marquis de Lafayette 11/07/1789 tarihinde Fransız devrimci Lafayette, “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”ni Devrimci Milli Meclis’e sundu.

Marquis de Lafayette 6 Eylül 1757 ile 6 Eylül 1834 tarihleri arasında yaşamış tanınmış bir Fransız generali ve devlet adamıdır. Fransa’da olduğu kadar Amerika’da da faaliyette bulunmuştur. Fransa’nın en eski ve asil ailelerinden birinin oğluydu. Babası 1759’da Minden Savaşı’nda ölünce Lafayette’e büyük bir malikane ile Markiz unvanı kaldı. Annesinden de muazzam bir servet kalmıştı. 16 yaşındayken Fransa’nın en büyük ailelerinden birinin kızıyla evlendi.

Marquis De Lafayette

Lafayette de babası gibi asker oldu. 19 yaşında Fransız ordusunda yüzbaşıyken Amerikalılar’ın bağımsızlıklarını elde edebilmek için İngilizler’e karşı savaşmaya giriştiklerini haber aldı.

O tarihte İngiltere Fransa’nın en büyük düşmanlarından biriydi. Lafayette bu hürriyet savaşına katılmak için Amerika’ya gitti. Amerikan Kongresi ona General rütbesini verdi.

Lafayette şimdi George Washington‘un yanında çalışıyordu. İki önder ömürlerinin sonuna kadar dost kaldılar. Amerika’nın bağımsızlık savaşlarında Lafayette’in hizmetleri çok büyük olmuştu. İyi bir askerdi. Girdiği ilk savaşta yaralanmasına rağmen savaştan çekilmeyi aklına bile getirmedi.Advertisement

Lafayette 1779’da Fransa’ya döndü. Orada da İhtilalcilerle birleşti. Bastille Hapisanesi’ne hücum edildiği gün Lafayette de harekatın başındaydı. İhtilali korumak için kurulan Milli Muhafaza Komitesi’nin başkomutanlığına seçildi. Bundan sonra geçen üç yıl içinde Lafayette Fransa’nın tarihinde çok önemli rol oynadı.

Yalnız İhtilalciler’in aşırı hareketleri Lafayette’in hiç hoşuna gitmiyordu. Zamanla nüfusunu kaybetti. Hatta vatan haini bile ilan edildi. Belçika’ya kaçtığı halde Avusturya polisi tarafından tutuklandı. Beş yıl Prusya’da Avusturya’da mahpus kaldı. 1797’de Napoleon, Lafayette’i hapisten kurtardı. Lafayetta ise Napoléon’dan bir türlü hoşlanmamıştı. 1830’da üçüncü defa bir ihtilalin öncüleri arasına girdi.

Bugünkü Fransız bayrağını Lafayette ortaya çıkarmıştır. İhtilal sırasında krallığın beyaz rengiyle, Paris’in renkleri olan kırmızı-maviyi birleştirmiş ve İhtilalciler ellerinde bu bayraklarla savaşmışlardı.

Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, Lafayette Markisi (6 Eylül 1757 – 6 Eylül 1834), Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlere karşı Amerikalıların yanında savaşan Fransız aristokrat.Fransız Devrimi’nin ilk yıllarında, devrimci burjuvazinin saflarında yer alarak Fransa’nın en güçlü kişilerinden biri olmuştur. Bugünki üç renkli Fransız bayrağını tasarlayan kişidir. Mavi özgürlüğü, kırmızı bağlılığı, beyazsa saflığı temsil eder. Mavi ve kırmızı Paris’in renkleridir.

La Fayette 1782’de Fransa’ya döndükten sonra Fransız ordusunda tümgeneralliğe yükseltildi. 1784’te ABD’ye yaptığı bir gezi sırasında birçok ABD eyaletinin vatantaşı oldu. 1787-1788 yıllarında İleri Gelenler Meclisi üyeliği yaptı. Mayıs 1789’da Riom bölgesinden soyluların temsilcisi olarak Etats Gene-raux’ya seçildi.Bu görevleri sırasında Fransa’nın giderek derinleşmekte olan siyasi ve iktisadi sorunlarının, kralın mutlak egemenliğinin sınırlanmasıyla ve temsili bir yönetimin kurulmasıyla çözülebileceğini savunan liberal soyluların arasında yer aldı. Temmuz 1789’da toplanan Kurucu Meclise sunduğu İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi taslağı, üzerinde büyük değişiklikler yapıldıktan sonra Ağustos 1789’da onaylandı.

Yorumlarınızı bekliyorum.