Niçin Belgesel Film Yaparız?

Hikâye anlatmanın ve film yapmanın pek çok farklı yöntemi, yolu vardır.
Belgesel film, belgelerden hareket ederek sanatsal anlatım yoluyla şekillenen yapımlardır. Belgesel filmin malzemesi gerçeklerdir; gerçek olaylar, gerçeklikler, yaşanmışlıklar yani hayatın kendisidir.
Belli bir konuda gerçek olaylara dayanan yapımlara belgesel film denir ve
temelde gerçekliğin kayıt altına alınmasıdır. Belgesel film, hem bilimsel hem de sanatsal bir girişimdir. Belgeselin kökleri, sinemanın ilk keşfi Lumiere Kardeşler’e kadar uzanır ve sonrasında John Grierson, Robert Flaherty gibi belgesel filmcilerle gerçek anlamını kazanır, Cinema Verite ve Free Cinema gibi akımlarla yeni boyutlar kazanır.
Belgesel film; “bilimin gereği olan “belgeleme”, sanatın gereği olan “estetik”
ve filmin gereği olan “kurgu”, belgesel filmin bir araya getirip ütünleştirdiği unsurlardır. Belgeleme, hayatın gerçek yanını, estetik hayatın güzel yanını, kurgu da hayatın düzenini ifade eder aynı zamanda. Belgesel film cazibe yüklüdür ve ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Belgesel, gerçeklerden uzaklaşan eğlence türlerinin tam zıddıdır ve hayatın yoğunluğu ve karmaşası içinde oluşan ve bunu yansıtan bir yapısı vardır. Kimilerine göre belgesel, ne bir durumla, ne de belirli bir hareketle ilgilidir. Belgesel, bütün özellikleriyle hayatın kendisidir. Diğer türlere göre ayırıcı ve en belirgin olarak belgesel (documentary) sözcüğü, kurgusal olmayan (non-fiction) film yapımına doğru bir yaklaşımı ifade eder.

‘Belgesel’ terimi içinde çok sayıda farklı filmi barındırıyor. Belgesellerin
biçimlerinin son derece farklı olmasının yanı sıra temalar da bir o kadar çeşitlidir.
Bu farklı biçimlere rağmen, belki de niyetlenilen ilk amaç -toplumsal olaylar hakkında yorum yapmak veya toplumsal değişimi etkilemek- bugün hâlâ birçok belgeselciye cazip gelen yegâne şeydir.

Yorumlarınızı bekliyorum.