SU ALTINDA ÇEKİM TEKNİKLERİ


Kameralar ya batar ya da yüzerler. Bu nedenle kameraman, kamerayı elinde
tutsa dahi kameranın onun vücuduyla bağlantısını sağlayan, uzayabilen aparatlar
kullanmalıdır. Aksi hâlde herhangi bir nedenle kameramanın elinden kayan
kamera, suyun derinliklerinde kaybolur. Denizler böyle kaybolan birçok kamerayla
doludur. Daha büyük kameralarda altına ağırlık bağlanabilir. Sürekli olarak yüzeye
çıkma deviniminde olan bir kamera çalışmayı zorlaştırır. Bu nedenle kameranın
nötrlüğünü sağlamak gerekir. Bir cismin belli bir derinlikte, çıkış ya da iniş
eğiliminde olmadan, herhangi bir kuvvet tarafından zorlanmadan kalabilmesine
nötr yüzerlik denir.


Göl, akarsu gibi tatlı sularda yapılan çekimlerde izlenecek yöntemlerle deniz
ve bazı volkanik göllerde izlenecek yöntem farklıdır. Tatlı su, yüzeyde veya
zemindeki en küçük bir hareketten dolayı hızlıca bulanır. Yapılacak en küçük bir
sert palet vuruşu suyu bulandıracaktır. Bu bulanıklık uzun süre geçmeyebilir.
Bulanıklığın geçmesi için zeminin yapısına bağlı olarak bazen yarım saat, bazen bir
saat, bazen de bir gün beklenmek zorunda kalınabilir. Bu nedenle tatlı sularda Örnek
•Housingin içine, eğer sığabiliyorsa ambalajlarda kullanılan nem
alıcı paketlerden konulabilir yapılacak çekimlerde çok hassas, dikkatli ve oldukça yavaş palet vurarak
ilerlenmelidir. Tatlı suda yapılacak en iyi çekim, suyun içinde mükemmel şekilde
askıda kalmakla olur.

Yeni bir housingin
sızdırmazlığı, içi boş bir
şekilde sualtında test
edilmelidir. Housingin
su sızdırıp
sızdırmadığını içine
koyulacak bir peçeteyle
anlayabiliriz.


Deniz, okyanus ve bazı volkanik göller tuzlu suya sahiptir. Hareketten
kaynaklı olarak tuzlu suda meydana gelen bulanıklık, tatlı sudan çok daha hızlı
düzelir.


Sualtında kameramanın doğru görüntü almak için çekim seçenekleri
şunlardır:


 Sabit Çekim
 Ortamı veya konuyu tanıtıcı çekim, denizaltı yeryüzü şekillerini, bir
yüzeyde sabit duran canlıları, deniz bitkilerini çekmek,
 Canlıyı kameranın önünden geçerken görüntülemek amacıyla kullanılır.
 Takip Çekimi
 Ortamı veya konuyu tanıtıcı çekim (bir batığa yaklaşma, mağarada
ilerleme)
 Canlıya veya cisme doğru gitmek veya takip etmek amacıyla kullanılır.
Takip çekimi için üst düzey yüzerlik becerisi gerekir.


Sabit Çekim


Özellikle canlıların çekiminde kameraman görüntülemek istediği canlıyı
uzaktan gördükten sonra zamanı iyi değerlendirmeli, çekim için alacağı pozisyona
hızlı karar vermeli ve harekete geçmelidir. Çünkü canlı hızlı hareket ederek
uzaklaşabilir.


İyi bir kameraman sualtı canlılarının özelliklerini ve nelere pozitif, nelere
negatif tepki verdiklerini bilmelidir. Sabit çekimlerde canlının gelmesini beklemek
gerekebilir. Bazı sualtı canlıları sese tepki verir ve sesin olduğu yere yönelirler, bazı
canlılar için ışık daha çekicidir. Kameranın duracağı nokta belirlendikten sonra ses
çıkartarak veya ışıkla canlının dikkati çekilerek gelmesi sağlanabilir.

Çekim yaparken canlıların doğal yaşam alanlarına, yuvalarına zarar
verilmemelidir. Öte yandan sualtı kameramanı alerjik reaksiyona sebebiyet
verecek türleri iyi tanımalı ve dokunmamalıdır. Örnek
•Yakılan ışığa yönlenen bir köpekbalığı kameraya doğru gelip
kadraja girer ve kadrajın yanından çıkar. Anemon canlısının içinde
yaşayan palyaço balıkları önündeki kameraya kafa tutarcasına
tepki verebilir.

Sığ sularda kameranın
dalga salınımından
etkilenmemesi için bir
zemine yerleştirilerek
çekim yapılması gerekir.

Kameranın bir zemine yerleştirilmesi (Sığ sularda sabit çekim)
Sığ bölgelerde suyun yüzeyindeki hafif bir dalgalanma dahi kameramanı
salınıma sokar. 3 ila 5 metre derinliklerde dalgalar kameramanı sürekli olarak
salınımda tutar. Bu durumda kameramanın çektiği konu (balık, bitki, cisim veya
herhangi bir deniz canlısı) dalgalarla salınırken, kameraman da salınır ve ortaya
çıkan görüntü izlenebilir derecede sabit olmaz. Sığ sularda dalgaların salınım etkisi
iyi bir çekim yapmayı engeller. Böyle yapılmış bir çekim izleyicide mide bulantısı
dahi yaratabilir.


Bu yüzden sığ suda çekim yapılacaksa kameramanın bir yere iyi tutunması
ve kamerayı da yere veya herhangi bir şeyin üzerine sabitlemesi gerekmektedir.
Böylelikle kameranın görüntüsü değil, çekilen konu dalgalarla salınır. Öte yandan
derin sularda da kamerayı daha iyi sabitleyebilmek için çevredeki bir yüzey
kullanılabilir.


Yatarak/Yaslanarak elde çekim (Derin sularda sabit çekim)

Yatarak/yaslanarak elde çekim yapmak derin sularda uygulanabilecek bir
sabit çekim yapma yöntemidir. Derinlere gidildikçe dalga etkisi azalmaya başlar.
10 metrede dalga etkisi oldukça azdır. Yaklaşık 10 metreden başlayarak derinlerde
görüntü sarsıntısız bir şekilde kaydedilir.


Kameraman kendini zemine veya sualtı yeryüzü şekillerinden birine çok
yavaş bırakmalıdır. Aksi takdirde yüzeyden kum, taş gibi malzemeler kalkabilir ve
doğal yapı bozulur. Öte yandan bazı ülkelerdeki dalış kuralları gereği zemine
dokunarak çekim yapmak yasaktır. Bu yasak zemindeki mercan türleri, diğer
canlılar ve doğal yapıyı korumak üzere konulmuştur.


Suda askıda kalarak çekim

Derin sularda sualtında askıda kalmak da sabit çekim yapma
yöntemlerinden biridir. Kameraman yüzükoyun yatay veya palet ucunda suyun
içinde hareketsiz askıda kalabilir. Askıda kalarak çekim yapabilmesi için
kameraman kendi nötr yüzerliğini sağlamalıdır.

Derin sularda
kameraman bir yere
yatarak/yaslanarak
veya suda askıda
kalarak sabit çekim
yapabilir veya zemin
uygunsa tripod
kullanmayı tercih
edebilir.

Kameraman herhangi bir canlının, batığın veya bir yeryüzü şeklinin
çekimini yaparken gerektiğinde istediği derinlikte deniz zeminine çok az bir
mesafede bile kendini baş aşağı sabitleyebilmelidir. Aynı şekilde yüzeye çok yakın
bir mesafede de askıda kalabilir. Askıda kalıp çekim yaparken de takip
çekimlerinde olduğu gibi farkında olmadan derinliği kaybetmemek için
kameraman bir gözüyle vizörden bakıp diğer gözüyle sabit bir cismi referans
almalıdır. Fotoğraf anlık olduğu için ani derinlik kaybında yine de deklanşöre
basma fırsatı doğacaktır. Ancak video hareketli görüntü olduğu için ani derinlik
kaybından sert bir şekilde etkilenecektir. Çok hassas çekimlerde kameramanın
sabitliği ekipte yer alan diğer dalıcılar yardımıyla sağlanabilir. İki dalıcı kameramanı
her iki tarafından askıya alır ve kendi yüzerliklerini sabit tutarlar. Böylece
kameraman hiç palet vurmadan uzun süre odaklanarak sabit şekilde çekim
yapabilir.

Tripod kullanarak çekim


Sualtında tripod kullanılacaksa, çekimin yapılacağı yerin zemini kontrol
edilmelidir. Zemin tripodun dengeli kalmasını sağlayacak şekilde uygun olmalıdır.
Tripodu suya batırmak ve oturtulduğu yerden yüzeye çıkmasını engellemek için
ağırlıklar bağlanması gereklidir. Tripod ayakları kısa kullanılmalıdır. Uzun olması
salınımdan etkilenir. Tripodun salınıma maruz kalmayacak şekilde zemine
oturtulması sabit çekim sağlayacaktır.
Takip Çekimi
Kamera bir deniz canlısını takip ederek çekim yapacaksa derinlik göz önünde
bulundurulması gereken önemli faktördür. Derin suda canlıyı kamerayla takip
ederken kameraman;


 Bir gözüyle vizörden bakarken diğer gözüyle bakışını durağan bir cisme
sabitlemeli,
 İlerlemek için çok yavaş palet vurmalıdır. Paletler vurmakla vurmamak
arasında hareket etmelidir.


Kameramanın bir gözüyle vizörden bakarken, diğer gözüyle bakışını durağan
bir cisme sabitleyerek onu referans noktası olarak alması, aynı derinlikte kalmasın
sağlayacaktır. Aksi hâlde farkında olmadan planladığı derinlikten düşüş yaşar.
Kameramanın palet vuruşu çok yavaş olmalıdır. Bu şekilde palet vuruşu canlıyı
rahat takip etmeyi sağlar. Hızlı palet vuruşu canlıyı ürkütebilir, ayrıca hızlı hava
sarfiyatı ve ısı kaybına da sebebiyet verebilir. Takip çekimi yapan kameramanlar,

Yorumlarınızı bekliyorum.